Dr.Ömer Nuri ÇAM

Uzmanlık Alanları: Parametrik – Parametrik olmayan 3B Modelleme - Yazdırma, Grafik Tasarım, Linux, IoT cihaz gömülü ve bulut yazılımları, Cep telefonu uygulamaları, İstatistik, Çok değişkenli istatistik(Makine Öğrenmesi) , Algoritma Geliştirme, Yöneylem Araştırması, Sezgisel Algoritmalar, Sinir ağları

Yetenekler

 • Genetik Algoritmalar ve sinir ağları
 • Makine öğrenmesi, Yapay Zeka
 • Görüntü işleme
 • Veri işleme ve veri madenciliği
 • Kompleks veri yapılarından bilgi üretme
 • Kompleks çözümleyici ve simplex çözümler
 • Sanal ortamda sistem davranışlarının modellenmesi ve simülasyonu

Çalışmalar


 • Akış tipi işler için görsel şekilde sıralandığını gösteren tavlama benzetimi yazılımı. Flash, 2007
 • Atölye tipi işler için genetik algoritma ile sıralama yazılımı. C#, 2009
 • Aynı web sunucusu kullanan müşterilerin alan ve işlem şeklinde birbirinden yalıtılmış sunucu alt yapısının oluşturulması, 2013
 • LDAP servisine diğer hizmetlerin entegrasyonu. SSO servisinin yazılması ve üniversiteye ait otomasyon programlarına uygun hale getirilmesi. Hızlı iletişim için, Ramdisk kullanımı.
 • Bulut tabanlı hizmet veren şirket için, alt yapının revize edilmesi, eski bilgilerin taşınması için iltica programlarının yazılması ve SSO hizmetine entegrasyonu
 • Veri tabanlarında tekilleştirme ve ilişkisel tabloların yeniden düzenlenmesi. ( MySQL, PostgreSQL )
 • UÜ Web Ana sayfasının hazırlanması, ( Kullanıcı ve Yönetici Ara Yüzü) 2008-2012-2014
 • Bursaspor ve Bursaspor TV için yönetim panelli web sayfası hazırlanması, 2012, Veri yönetimi, Video ve resim görüntülemede yetkilendirme ve önbellekleme işlemleri gibi çok yoğun talep gören sayfa için optimizasyonların yapılması.
 • UU web sayfası için birimlere mahsus girdilerin yapılmasının sağlanması. ( Yetkilendirme ve yönetim seviyelerinin tahsisi )
 • Etkinlikler için takvim uygulamasının yazılması.
 • Envanter yönetimi yazılımı.
 • İkinci el alış-veriş yapan bir sitenin, son eklenen ürünlerinin gösterilmesi için, bildirim yapan ( push service ) non-blocking sunucu uygulaması.
 • Çok sayıda web sayfası hazırlanması ve yarısından fazlasının yönetim panelli olması.( E-Ticarete uygun sayfalar, Çok alt kategorili, karşılaştırmalı ve kullanıcı etkileşimi yüksek sayfalar. (Angular, Tornado, Redis, CouchDB, MongoDB ))
Tezler Yüksek Lisans: Atanacak Ekip Özelliklerine Göre Değişken Süreye Sahip Projelerin Planlanması İçin Genetik Algoritma Bazlı Bir Yöntemin Geliştirilmesi
Doktora: Aylak Zamanı En Küçükleme Amaçlı Araç Rotalama Probleminin Genetik Algoritma İle Çözümü
Kongreler
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., Anlık Yazışma Programlarının Kültürlerarası Diyaloğa Etkileri ve Fırsatlar Bursa 2009
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., Uluslararası Boyutta Alışveriş Yapma Oranı, Tercih Sebeplerinin Değerlendirilmesi ve İnternetin Rolü Bursa 2009
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., Teknik Bilimler MYO Grafik Programının Uzaktan Eğitime Geçiş Çalışmaları ve Uzaktan Eğitimin Gelecekte Yaratacağı Fırsatlar Konya 2009
 • Uludağ Üniversitesi Web Sayfası Kullanılabilirlik Analizi International Conference On New Horizons İn Education (Poster) Viyana 2016
 • "BİLGİSAYAR Destekli Grafik Tasarımının U.Ü Tbmyo Grafik Öğrencilerinin Tasarımlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi"
 • Uav/Drone Usage İn Agriculture, (Poster) Bursa 2016
 • "ÖĞRENCİ Oryantasyonunda Artırılmış Gerçeklikten Yararlanma – Uludağ Üniversitesi Modeli",International Conference On Quality İn Higher Education (ICQH), Sakarya 2016
 • Eğitimin Web 3.0 Teknolojisi İle Desteklenmesi,International Conference On Quality İn Higher Education (ICQH), Sakarya 2016
 • "GRAFİK Tasarımcılarının Önlisans Eğitiminde Aldıkları Bilgisayar Tabanlı Programların İş Hayatında Sürdürülebilirliği, Uü Tbmyo Grafik Programı Mezun Anketi", 14th Internatıonal Jtefs/Bbcc conference Sustaınable development, Culture,Educatıon, Konya 2016
 • Açık Kaynaklı/Ticari Yazılımların Mesleki Eğitimde Sürdürülebilirliğe Katkılarının Tartışılması,14th Internatıonal Jtefs/Bbcc conference Sustaınable development, Culture,Educatıon, Konya 2016
 • Uludağ Infografik, Arge Günleri, (Poster) Bursa, 2017
 • "Kendin Yap" Projelerinin Teknik Eğitime Katkısı Ve Yetersiz Türkçe İçerik Problemi, Ordu 2017
 • Avrupa Birliği Projeleri ile Kazanımlar ve bir hareketlilik projesi örneği, Cloud Computing, Ordu 2017
 • Ülkemizde Paralel programlama/Çoklu işleme teknolojilerine olan ilginin incelenmesi, GPU, CUDA, OPENCL , ICITS, Malatya 2017
 • Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programında Ters Yüz Sınıf (Flipped Classroom) Modelinin Uygulanması ve Etkilerinin Araştırılması, ICITS, Malatya 2017
 • Vehicle Routing Problem Which Is Minimized Idle Time, ICBED, London 2017
Araştırma-Eğitim ve AB Projeleri
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., Cloud Computing 2011
 • Alper E., Gülseren D.A., Çam Ö.N., Uludağ Üniversitesi Online Anket Sistemi 2011
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., 3dsmax ile Modelleme 2011
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., Autodesk Maya ile Karakter Modelleme ve Animasyon 2012
 • Gülseren D.A., Çam Ö.N., Oyun Programlama 2017
Ödüller
 • Bologna Süreci Çalışması Özel Ödülü - 2011
 • Geri Bildirim Grubu Özel Ödülü – 2013
Öğrenciler Harici Verilen Eğitimler
 • Ofis Eğitimi, UÜ Personel, Bursa 2010
 • Linux Eğitimi, UÜ Bilgi İşlem Dairesi Bursa 2017
 • BOSH GBE Sensörik Eğitimi 2014-2016
 • CorelDraw, FreeHand, Photoshop, Flash Eğitimi, Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi İzmir,2004-2005
Bildiği Yazılım Dilleri
 • C / C++ , RUST
 • Go
 • Python
 • Php
 • Web Platformları HTML , CSS , Javascript / Typescript
 • Cep telefonu özelinde Dart ( Flutter framework )
Kullandığı Veri Tabanları
 • Redis
 • CouchDB
 • MongoDB
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Cassandra

Linux DevOps
 • Docker etc.